XX Mistrzostwa Polski w Tańcach Polskich
Wieliszew, 17 - 18 września 2021

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Komunikat o zmianie terminu (9-10 kwietnia 2021)

283
Z przykrością zawiadamiamy, iż XX Mistrzostwa Polski w Tańcach Polskich MAZUR 2020, które pierwotnie miały odbyć się w Wieliszewie w terminie 3-4 kwietnia 2020 r. a następnie w kolejnym wyznaczonym terminie 25-26 września, nie odbędą się w roku 2020. Jednocześnie organizatorzy zdecydowali o rozegraniu XX edycji Mistrzostw Polski w roku 2021. Po konsultacjach z Komisją ds. Tańców Polskich PS CIOFF® został ustalony nowy termin – to piątek-sobota 9-10 kwietnia 2021 r.
Szanowni Państwo
Współorganizatorzy, Sponsorzy, Partnerzy, Patroni

Z przykrością zawiadamiamy, iż XX Mistrzostwa Polski w Tańcach Polskich MAZUR 2020, które pierwotnie miały odbyć się w Wieliszewie w terminie 3-4 kwietnia 2020 r. a następnie w kolejnym wyznaczonym terminie 25-26 września, nie odbędą się w roku 2020. W załączeniu znajdą Państwo obszerne wyjaśnienie tej trudnej decyzji. Jednocześnie organizatorzy zdecydowali o rozegraniu XX edycji Mistrzostw Polski w roku 2021. Po konsultacjach z Komisją ds. Tańców Polskich PS CIOFF® został ustalony nowy termin – to piątek-sobota 9-10 kwietnia 2021 r.

Wyrażamy jednocześnie nadzieje, iż wszyscy ze Współorganizatorów, Sponsorów, Partnerów i Patronów honorowych planowanej na ten rok edycji najważniejszej krajowej imprezy w kalendarzu polskich tańców uprawianych w formie towarzyskiej, podtrzymają swoją decyzję o wsparciu Mazura w nowym terminie – w roku 2021. W najbliższym czasie będziemy się z Państwem kontaktować w celu omówienia szczegółów współpracy, zawarcia aneksów do umów, etc.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. zawieszają-cym organizację wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności, wydarzenie zaplanowane do realizacji w dniach 5-6 kwietnia 2020 r. musiało zostać odwołane. Wyznaczono nowy termin – 25-26 września 2020 r. Pomimo wprowadzonego w dniu 18 maja 2020 r. zniesienia części obowiązujących obostrzeń i dopuszczenia możliwości prowadzenia zajęć ruchowych przez grupy artystyczne, wznowienie prób tanecznych w ośrodkach tańców polskich działających na terenie kraju stoi wciąż w sprzeczności z obowiązującymi wymogami. Obowiązek zachowania odległości 2 m pomiędzy uczestnikami zajęć, wyklucza pracę w parach czy realizowanie układów tanecznych, nie mówiąc o rywalizacji w ramach konkursów. W przypadku zespołów działających w ramach uczelni wyższych, stanowiących istotną część grup rywalizujących w konkursach tańców polskich, przerwa w treningach wydłuży się niezależnie od obowiązujących obostrzeń do początku października, tj. rozpoczęcia nowego roku akademickiego.

Nie widać końca pandemii, obecnie jesteśmy w kolejnej fazie jej trwania – obserwujemy rosnącą ilość przypadków Covid-19 tak w kraju jak i na świecie. Odwoływane są kolejne konkursy taneczne zaplanowane na rok 2020. Przewidywana na porę jesienną kolejna fala zachorowań uniemożliwia w tym momencie wyznaczenie wiążącej daty przeprowadzenia Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich w roku 2020, wzmagając jednocześnie obawy o frekwencję nie tylko w odniesieniu do publiczności ale przede wszystkim uczestników. Uniemożliwia także organizatorowi dokonanie rezerwacji zakwaterowania dla uczestników w ośrodkach wypoczynkowych.

Wobec powyższego, po konsultacjach ze środowiskiem tańców polskich oraz Komisją ds. Tańców Polskich PS CIOFF®, podjęliśmy decyzję o przełożeniu organizacji XX edycji czempionatu na rok 2021, ustalając wstępny termin na 9-10 kwietnia 2021 r.

Pozostajemy z szacunkiem, życząc Państwu dużo zdrowia i pogody ducha w tym trudnym dla nas wszystkich czasie

Dyrektor Konkursu
Członek Prezydium Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF®
Dariusz Skrzydlewski

Wójt Gminy Wieliszew
Paweł Kownacki

Prezes Stowarzyszenia
Wspierania Kultury i Folkloru Polskiego
Dariusz Golec
Foto