XXI Mistrzostwa Polski w Tańcach Polskich
Wieliszew, 24-25 czerwca 2022

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

tańce polskie

4054
Zapraszamy do oficjalnej witryny Komisji ds Tańców Polskich działającej w ramach Stowarzyszenia Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali i Sztuki Ludowej – CIOFF®. Znajdą tam Państwo wszelkie informacje zarówno o turniejach tańców polskich jak i samej idei krzewienia tańców polskich.

Od ponad dwóch dekady rozwojowi polskiego ruchu artystycznego towarzyszy interesujące zjawisko. Pojawiły się bowiem imprezy o formule konkursu, na których pary taneczne prezentują swoje umiejętności w tańcach polskich. Jesteśmy świadkami narodzin nowej dyscypliny obejmującej rywalizację par tanecznych w tych tańcach. Trafia ona w zainteresowania dzieci i młodzieży, o czym świadczy liczny ich udział w dotychczas organizowanych konkursach. Uzyskała akceptację i aktywne wsparcie wśród wielu instruktorów tańca, którzy znajdują dodatkowy czas na przygotowanie par.

W powrocie do tego pięknego obyczaju tanecznego znajduje wyraz dążenie do pielęgnowania tradycji polskiej. Przedmiotem rywalizacji są te tańce polskie, które w przeszłości stały się popularne wieku i były chętnie tańczone przez różne warstwy społeczne, przez co zyskały nazwę polskich tańców narodowych. Pary prezentują więc na parkiecie tańczonego już w XVI i XVII wieku poloneza, krakowiaka, nieco młodszego mazura, a także tańce najmłodsze wiekiem - kujawiaka i oberka, które dopiero z końcem XIX wieku stały się tańcami różnych warstw społecznych. Wszystkie te tańce mają rodowód ludowy, ale w trakcie swego rozwoju historycznego tak się zmieniły, że obecnie niewiele mają wspólnego ze swymi pierwowzorami wiejskimi.

Pierwszych namiastek rywalizacji par tanecznych w tych tańcach można doszukiwać się na balach i zabawach (szczególnie w XIX wieku), gdzie oceny popisów dokonywali uczestnicy imprezy a nagrodą była popularność w swoim środowisku. Turnieje dowiodły, że jest to doskonały sposób propagowania tańców polskich, zmierzający do przywrócenia ich pierwotnej funkcji i popularyzacji tej części naszego dziedzictwa narodowego.

Podstawowe cele konkursów to:
- ochrona dziedzictwa narodowego,
- wspieranie i ochrona kultur regionalnych,
- edukacja kulturalna społeczeństwa,
- promocja wartościowych zjawisk życia kulturalnego i artystycznego,
- tworzenie dzieciom i młodzieży możliwości aktywnego spędzenia wolnego czasu,
- rozbudzanie ambicji i potrzeby tańczenia polskich tańców narodowych,
- popularyzacja tańców polskich,
- wspieranie działań edukacyjnych młodych tancerzy.

W związku z daleko idącymi przemianami społeczeństwa polskiego a zwłaszcza młodzieży, my - animatorzy kultury widzimy ogromną potrzebę przywrócenia polskim tańcom ich funkcji towarzyskiej, zabawowej. Każdy odnajduje swoje korzenie w folklorze własnego narodu. To właśnie kultura ludowa ma wielkie szanse stać się ostoją ochrony dziedzictwa kulturowego. Któż z nas nie próbował zatańczyć na studniówce poloneza - tańca najbardziej polskiego? Któż jeszcze wcześniej nie „cwałował” w przedszkolu krokiem Krakowiaka? Któż podczas własnego wesela nie próbował nawiązać do zwyczaju oczepin panny młodej? W naszym życiu jest wiele przejawów tradycji polskiej obyczajowości - niestety coraz bardziej zapominanej. Jako organizatorzy jesteśmy przekonani, iż uprawianie tej dyscypliny tańca jest wyśmienitą formą zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz swoistą profilaktyką społeczną.
Foto