XXI Mistrzostwa Polski w Tańcach Polskich
Wieliszew, 24-25 czerwca 2022

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

sympozjum

129
8. Ogólnopolskie Sympozjum „Polskie tańce narodowe” – „Od rekonstrukcji dobrze poinformowanej do metodyki nauczania – polskie tańce narodowe w praktyce instruktorskiej”: Sala Koncertowa im. Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie, 24.06.2022, godz. 18-19.30 (dla lat. IV-VIII, instruktorów i każdego chętnego - WSTĘP WOLNY)
1. „Wybrane zagadnienia metodyczne nauczania polskich tańców narodowych” – prelekcja Małgorzaty Borowiec

2. „Tańce Polskie – sztuka i edukacja. Analiza problemu”  – prelekcja Jana Galasińskiego

3. „Źródłowo poinformowana rekonstrukcja tańca a współczesne wykonawstwo  polskich tańców narodowych” – prelekcja dr hab. Tomasza Nowaka

Małgorzata Borowiec
Nauczyciel tańca, choreograf, tancerka, pedagog. Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza oraz Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Była tancerka i solistka ZPiT UW "Warszawianka". Autorka choreografii "Mazur z opery Straszny Dwór" ZPIT UW "Warszawianka". Prowadzi zajęcia artystyczne z tańca ludowego i charakterystycznego oraz tańca dawnego w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im Romana Turczynowicza w Warszawie. Pełni funkcję wizytatora do spraw szkół baletowych w Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego .

Jan Galasiński
Absolwent Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu na wydziale wokalno-aktorski, solista współpracujący m.in. z Teatrem Muzycznym w Poznaniu, instruktor tańca ludowego (Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny w MCKiS w Warszawie), kierownik, instruktor tańca i choreograf Zespołu Folklorystycznego „Marynia”, były tancerz i solista najpierw Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Cepelia-Poznań”, później Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie”, członek Komisji ds. Tańców Polskich Polskiej Sekcji CIOFF, prezes Stowarzyszenia Sympatyków Kultury Ludowej „Otwórz się na folklor”, dyrektor Regionalnego Dziecięcego Przeglądu Pieśni Ludowej „Kukułeczka”, organizator Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich o „Wielkopolski Bat”, Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Folkloru KIDS FUN FOLK oraz ogólnopolskich szkoleń metodycznych dla nauczycieli i instruktorów tańca, aktywny uczestnik Ogólnopolskich Turniejów Tańców Polskich, stypendysta Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, Członek Komisji ds. Edukacji Polskiej Sekcji CIOFF.

dr hab. Tomasz Nowak (Instytut Muzykologii UW)
Etnomuzykolog, antropolog tańca. Ukończył studia w Instytucie Muzykologii UW i uzyskał tytuł magistra na podstawie pracy pt. „Proces przekazu tradycji na przykładzie kształcenia skrzypków podhalańskich”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Czekanowskiej-Kuklińskiej (1997). W latach 1997-2002 uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym UW. W roku 2003 uzyskał tytuł doktora na podstawie pracy pt. „Tradycje  muzyczne społeczności polskiej na Wileńszczyźnie. Opinie i komentarze” (promotor: prof. dr hab. Anna Czekanowska-Kuklińska, recenzenci: dr hab. Bożena Muszkalska, dr hab. Prof. UW Piotr Dahlig). W roku 2005 ukończył dwuletnie podyplomowe studia Teorii Tańca na Wydziale V Akademii Muzycznej im. F.Chopina w Warszawie (praca dyplomowa pt. "Funkcje tańca wśród społeczności polskich na Kresach na przykładzie Wileńszczyzny, Grodzieńszczyzny i Żytomierszczyzny" napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Roderyka Lange). W 2006 roku ukończył również Podyplomowe Studia  Menedżerskie na Wydziale Zarządzania UW. Był inicjatorem i pierwszym kierownikiem "Warsaw Gamelan Group" - pierwszego koncertującego zespołu gamelanowego w Polsce. Jest aktywnym folklorystą, współpracującym z szeregiem instytucji kulturalnych w Polsce. Jest członkiem International Council for Traditional Music (UNESCO), Polskiej Sekcji Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Art Traditionnels® oraz Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich. Laureat Nagrody „CLIO” 2006 przyznanej za książkę „Tradycje muzyczne społeczności polskiej na Wileńszczyźnie. Opinie i zachowania” (Warszawa 2005). W roku 2016 nakładem BEL Studio Sp. z o.o. (na zlecenie Instytutu Muzykologii UW) ukazała się kolejna książka jego autorstwa, zatytułowana „Taniec narodowy w polskim kanonie kultury. Źródła, geneza, przemiany”, stanowiąca próbę ukazania panoramy dziejów kanonu polskich tańców narodowych, obejmującego współcześnie pięć gatunków (polonez, mazur, krakowiak, kujawiak, oberek).
Foto